Nabízíme pro vás vzdělávání v těchto okruzích a tématech:


• Supervize jako forma podpory pomáhajících pracovníků.
• Vedení a řízení lidí v organizacích.
• Práce s týmem (vedení týmů,prvky a práce s dynamikou skupiny).
• Základy profesionální komunikace (verbální,neverbální,naslouchání).
• Psychická úskalí pomáhajícího procesu.
• Pasti pomáhajícího procesu(hranice,vztah,kontrola,pomoc,moc,bezmoc).
• Komunikace z pozice managementu (kontrola,moc,kritika,oceňování..)
• Komunikace a manipulace pohledem transakční analýzy.
• Práce s agresí a její zvládání.
• Práce a komunikace s různými "problémovými" klienty.
• Syndrom vyhoření a metody jeho zvládání.
• Řešení mezilidských konfliktů a metoda mediace.
• Krize a základy krizové intervence pro pomáhající profese.
• Navázání kontaktu s nekomunikujícími klienty.
• Komunitní psychiatrie a její využití v rámci pomáhajícího procesu.
• Aktivní naslouchání a empatie jako dovednost.
• Duševní hygiena v pomáhajícím procesu.
• Komunikace ve skupině a týmu (utváření týmové spolupráce).
• Práce a komunikace s různě smyslově postiženými (zrak,sluch atd.)
• Práce s klienty s mentální retardací, psychiatrickými klienty,seniory.
• Timemanagement (organizace života a pracovního času).
• Augmentativní a alternativní komunikace.
• Etika v praxi sociální práce.
• Aktivizační metody a techniky pro práci s klienty.
• Práce s rodinou klientů.
• Metody práce s malou sociální skupinou (arteterapie,muzikoterapie,..)
• Přístup orientovaný na klienta.
• Mediace a její využití v sociální práci.
• Komunitní psychiatrie a její systém v ČR a zahraničí.
• Individuální, párová a skupinová psychoterapie.
• Základy psychoterapie a poradenství pro pomáhající profese.
• Psychiatrické minimum pro pomáhající profese.
• Příprava a vedení případových konferencí.
• Psychologie a problémy stárnutí a práce s potřebami klientů.
• Problematika demence a práce s lidmi s Alzheimerovou nemocí

V oblasti vzdělávání a vedení výcviků máme mnohaleté bohaté zkušenosti s celou řadou cílových skupin a typů vzdělávání. Připravíme pro vaši organizaci a zaměstnance vzdělávací plán v souladu s vašimi potřebami. Umíme pro vás zpracovat také analýzu vzdělávacích potřeb vašich zaměstnaců,která zviditelní témata, která jsou důležitá pro posílení jejich kompetencí a tím i posílení kvality vašich služeb.

Vzdělávací aktivity jsou vedeny za využití a s podporou moderních vzdělávacích metod a technik, které zaujmou, pobaví a zároveň podporují praktické utváření důležitých dovedností a tím i klíčových kompetencí frekventantů. Prostředkem jsou psychologické techniky, modelové situace, hraní rolí, Bálintovské skupiny a další aktivizační metody. Zpracujeme pro vás specifickou nabídku vytvořenou na základě vašich potřeb a očekávaných cílů.

V případě vašeho zájmu, nabídneme seznam organizací se kterými v oblasti vzdělávání spolupracujeme, pro příslušné reference naší práce.

/

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com