SPOLUPRÁCE A PROVOZOVANÁ PRAXE

SUPERVIZNÍ ČINNOST 2011-2014
V současné době poskytuji na základě smluvního vztahu týmovou, skupinovou a individuální odbornou supervizi, vzdělávání a poradenství těmto zařízením a právním subjektům :

- MPSV ČR - člen expertního týmu pro transformaci sociálních služeb v ČR

- MPSV ČR - člen expertního týmu pro transformaci psychiatrické péče v ČR

- Ústav sociálních služeb-město Jirkov

- DOZP Brtníky, DOZP Rybka Neratovice, DOZP Pata Hazlov-Aš, DOZP v Mariánské

- Oblastní charita Most

- Město Krupka, Štětí, Duchcov, Chomutov, Vejprty - supervize terénní práce

- Sociální poradna Jirkov

- Domov Sluneční dvůr-Jestřebí

- Domov důchodců-Sloup v Čechách

- ARKÁDIE - společnost pro komplexní péči o zdr.postižené-Teplice

- Centrum pro rodinu Cestou necestou-Praha

- Rodinné a komunitní centrum Paleček-Praha

- Spolek Květina-Duchcov

- Salesiánské středisko Štěpána Trochty-Teplice

- Dětský domov se školou - Liběchov

- Národní institut dalšího vzdělávání - Ústí nad Labem

- Věznice Všehrdy - supervize terapeutického týmu

- FOD - Klokánek (Chomutov, Žatec, Litoměřice)

- Město Vejprty - supervize - sociální odbor

- OSPOD-Odbor sociálních služeb (Chomutov, Ústí nad Labem a Podbořany)

- MěÚSS - Kadaň

- a.i.m. Karlovy Vary


DALŠÍ PRACOVNÍ A ODBORNÉ AKTIVITY


OBLAST VEDENÍ VÝCVIKŮ A VZDĚLÁVÁNÍ Teachteam a.s. Litoměřice,ÚSS Jirkov,Penzion Pod Břízami Chomutov,bfz Louny,Naděje o.s. Litoměřice,Interhotel PUPP Karlovy Vary,Česká asociace pečovatelské služby,Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (2011-2012 )Expert týmu projektu MATRA III nesený Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha (CRPDZ), a Rino Institut, GGZ Netherland a Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). v sekci Komunikace a vztahy. Projekt je cílen k vytvoření modelů vzdělávání v rámci komunitní psychiatrie na všech úrovních vzdělávání )

Příprava a vedení výcviků pro různé organizace (např.AGNES, NROS, HESTIA,Člověk v tísni o.p.s.,Institut zdravotní politiky ekonomiky Praha,Naděje o.s. Litoměřice). Témata: dobrovolnictví,práce se skupinou,teambulding, public relations, vedení nízkoprahových zařízení, řešení konfliktů a rozhodování, využití expresivních technik v terapii, prevence duševní zátěže, supervize, krizová intervence, duševní hygiena,timemanagement, prevence stresu, mediace, psychoterapie,kontrola a pomoc, moc a bezmoc a další.

Koordinátor skupiny vzdělávání, lektor a expert v projektu EQUAL pro Centrum komunitní práce Ústí nad Labem v oblasti komunitního plánování.

ZNALECKÁ ČINNOST Krajský soud Ústí nad Labem, orgány prokuratury a další subjekty – znalecké posudky z oblasti ekonomika - odvětví ceny a odhady movitých věcí , specializace elektrotechnika.

Vedení odborných skupin psychotických pacientů, lektorování výcviků Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné Ústí nad Labem, (např. projekt VILLA chráněné bydlení pro duševně nemocné.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :psychoterapie.sik@gmail.com