SLUŽBY V OBLASTI MEDIACE

Co je vlastně mediace?
Mediace je efektivní a poměrně univerzální metoda řešení konfliktů. Cílem mediace je vyjednání smírného řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby - mediátora. Mediátor je nezávislý odborník na vyjednávání, který vám pomůže hledat řešení, která budou vyhovovat oběma stranám a na kterém se dohodnete tak, abyste byli spokojeni. V mediaci nejde o vítězství ve sporu, hledání jeho viníka, určování spravedlnosti. Mediátor není všemocný, ale zkušenost je taková, že většina sporů je založena na nezvládnuté komunikaci, které lze pomoci. Mediace je založena na dobrovolnosti a vychází z přání obou stran ukončit spor a dohodnout se. Výstupem mediace je dosažitelná, konkrétní a vymezená dohoda mezi stranami sporu. Mediační dohoda má charakter smlouvy mezi občany, ale pokud je to nutné, můžete ji případně využít i pro spolupráci se soudem či notářem.

Kdo je mediátor ?

Mediátor je odborník na řešení konfliktů, komunikaci, vyjednávání, obvykle se speciálním výcvikem v metodě mediace. V našem případě a v rámci rodinné či porozvodové mediaci také odborníkem na mezilidské vztahy, rodinnou terapii a poradenství.

Výhody mediace.
Ve srovnání s projednáním sporu u soudu je mediace založena na hledání dohody a spokojenosti obou stran, je rychlejší a také méně finančně nákladná. Umožňuje tvořivost a flexibilitu v možných řešeních, není svázána striktními pravidly a postupy soudu. Cílem je také snížit napětí a najít účastníkům prostor pro případnou budoucí spolupráci (např. u porozvodové péče po děti). O způsobu řešení daného konfliktu rozhodují zásadně samotní účastníci sporu – výsledné řešení vychází z jejich potřeb a zájmů! V mediaci je deklarována záruka uchování důvěrných informací od účastníků. Výsledná dohoda musí být přijatelná pro obě strany, to znamená, že mediace přináší pouze taková řešení, která vyhovují oběma stranám sporu !!!
Nejčastější spory řešené v mediaci.

Spory partnerů a manželů např. při nevyladěnosti vztahu či zániku manželství (výchova dětí, rozdělení majetku, bydlení), Majetková vypořádání Sousedské a pracovní spory, Obchodní spory při vyjednávání podmínek smluv, atd.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co se při mediaci děje ?
Na začátku mediátor vysvětlí účastníkům možnosti a meze mediace,dohodne s účastníky podmínky, pravidla, časy a cíle kterých chtějí dosáhnout. Následně naslouchá oběma stranám a hledá podstatné znaky sporu. Dále moderuje a pomáhá formulovat jejich zájmy a potřeby. Pracuje také s emocemi obou stran, komunikačními bariérami a šumy.Následně společně hledají možná řešení sporu, která pak ladí do podoby přijatelné pro obě strany.Následně se formuluje a zpřesňuje vlastní dohoda …
Jak dlouho mediace trvá ?

Obvyklá doba jednoho setkáni bývá do 120 min, počet setkání vychází z potřeby a složitosti sporu (většina sporů se zvládnou za 1-3 setkání včetně vytvoření závěrečné dohody).ale lze dle dohody i jinak.
Kolik mediace stojí ?

Obvyklá cena je 500,- - 700,- Kč/hod mediačního setkání (může být ale i dle dohody).
Co je výsledkem mediace ?

Jak již bylo uvedeno výše – mediační dohoda, kterou si účastníci vzájemně odsouhlasí a podepíší a která je tvořena dohodnutými kroky které následně vedou k vyřešení jejich sporu.
Máte jiné nejasnosti než jste tady našli ?

Kontaktujte nás.Pomůžeme vám případně i druhou stranu sporu informovat o výhodách a přednostech mediace a pomoct vám tím řešit váš spor rychlou a mimosoudní cestou.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com