ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽEB

- Individuální psychoterapie............................................................500,-Kč/hod

- Párová a rodinná terapie
...............................................................500,-Kč/hod

- Supervize individuální
..................................................................750,-Kč/hod

- Supervize týmová a skupinová
.............................................. 650-800,-Kč/hod

- Mediace partnerská a porozvodová
............................................... 500,-Kč/hod

- Mediace firemní
............................................................................850,-Kč/hod

- Poradenství psychosociální, pedagogické
...................................... 500,-Kč/hod

- Výcviky, teambuildingy rozvoj sociál. dovedností
.................... dle indiv. dohody

- Vzdělávání (celoživotní vzdělávání pro firmy)
......................... 600-800,-Kč/hod

- Otevřené tématické kurzy pro veřejnost
................................ dle konkr. nabídky

- Soudně znalecké posudky
............................................. dle znění přísl.vyhlášky

Při poskytování služeb mimo místo provozovny se k ceně obvykle připočítává kilometrovné do místa realizace zakázky a zpět, dle příslušné vyhlášky MFČR.

Ceny jsou orientační a mohou být předmětem dohody dle rozsahu zakázky, jejího obsahu (nutná příprava,výukové materiály, videorozbor). Při dlouhodobější spolupráci nabízíme slevy.

Veškeré individuální služby jsou hrazeny přímou platbou vždy po skončení konzultace. Standardní doba trvání jedné konzultace se pohybuje v rozmezí 50-60 minut. V případě dohody je možné využít i jiný časový prostor.

Supervizi poskytuji na základě předem sjednaného supervizního kontraktu či dohody o supervizi.

Vzdělávání na základě sjednané vzájemné dohody. Pro firmy a organizace poskytuji služby na základě objednávky, platba pak probíhá formou faktury.

Znalecké posudky vypracovávám na základě dohody o předmětu posudku.

Služby hrazené zdravotní pojišťovnou neposkytuji.


PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí nad Labem
Tel : 777 028 050
Mail :psychoterapie.sik@gmail.com