Specifické nabídky a otevřené kurzy pro veřejnost

Nová Skupina FUTURUM V.


Jelikož jsme v současné době plně vytíženi, je zahájení dalšího cyklu workshopů skupiny FUTURUM plánováno až na první polovinu roku 2016. V šesti navazujících setkáních bude tradičně skupina orientována k harmonizaci vašeho osobního i profesního života, vyladění vztahů a na rozvoj důležitých sociálních dovedností. .

Pokud máte o účast vážný zájem, je možno se do skupiny předběžně hlásit již od jara 2016.

Obvyklá témata v práci skupiny: sebepoznání, harmonizace mezilidských vztahů, umění řešit konflikty, posilování vlastního sebevědomí, umění odpočívat a bránit se stresu, řešení partnerských problémů, práce s problémy v zaměstnání, potíže při výchově dětí, hledání životní harmonie a hledání osobní cesty. Témata však modelujeme a volíme podle očekávání a individuálních potřeb účastníků skupiny.

Předběžné termíny: první plánované setkání - březen 2016, 1x za 14 dnů, nejspíš Čtv v čase 16:30 - 19:00 hod,

Skupina bude v plánovaném termínu zahájena při minimálním počtu 7 přihlášených účastníků, případně bude termín zahájení odložen do doby nashromáždění potřebného počtu přihlášek. O zahájení a počtu přihlášených budou zájemci včas informováni elektronicky.

Poznámka: Při společné dohodě skupiny, je možno plánovaný den termíny a časy dodatečně upravit dle potřeb účastníků a možností lektora!

Místo setkávání : FUTURUM - Králova výšina 575/34,40001, Ústí nad Labem-centrum

Lektor : PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. - psychoterapeut, mediátor, supervizor, kouč, vysokoškolský pedagog.

Velikost skupiny bude omezena na max. 9 členů. Skupina bude pracovat s potřebami a očekáváními jednotlivých účastníků výcviku. Skupina nebude vedena jako terapeutická, ale bude využívat psychologických výcvikových technik a principů Systemické a Adleriánské terapie, které pomohou naplnit cíle a očekávání. V případě zájmu bude skupina pokračovat ve své činnosti i v dalším navazujícím cyklu.

Přihlášení do skupiny : na e-majlu: supervize.sik@gmail.com, nebo přes kontaktní formulář na stránkách www.futurum.wz.cz. Obratem vám zašleme přihlášku a zodpovíme vaše další případné dotazy.

Cena za účast ve skupině: : 6 x 2,5 hod plánovaného setkání - 2.100,- Kč/účastníka. Platbu budeme požadovat předem buď hotově při zahájení skupiny, nebo na číslo účtu, které vám zašleme spolu se závaznou přihláškou. Cena zahrnuje i drobné občerstvení v průběhu výcviku.

Organizátor si vymezuje rozhodnout o vhodnosti zařazení zájemců o účast ve skupině, pokud by jejich cíle nebyly v souladu s cíli této skupiny. V případě potřeby je možné přizvat k podpoře i dalšího odborníka.

Poznámka: Všechny naše otvírané kurzy, výcviky a skupiny jsou vedeny převážně zážitkovou formou, zaměřenou na získání dovedností a poznatků z oblasti dané problematiky. Prostředkem jsou psychologické techniky, modelové situace, hraní rolí a podobné aktivizační metody.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com