Specifická nabídka na podporu rodiny a rodičovství


Jako mnohaletý praktik v oblasti vzdělávání, poradenství a terapie (ale také otec dvou dětí a již i děda), si stále více uvědomuji, jak jsou pro život a jeho naplnění důležité harmonické vztahy a spokojená, široce podporující rodina. Ta je také v dnešním složitém světě plném stresu a napětí, silným stimulem životního naplnění a štěstí. Tato kvalita však není nikdy samozřejmostí a je podmíněna nejen našimi vlastnostmi a talentem, ale i dovedností si vzájemně naslouchat, umět řešit složité životní situace, umět využívat příležitosti a vlastně se celý život učit. Jelikož se může jednat i o velmi složité situace a životní témata, je dnes již běžné, využít pro sebe podporu odborníků – profesionálů, kteří nám mohou v těchto věcech významně pomoci. Jako odborníci jsme navíc již dnes schopni vám potřebné dovednosti a znalosti zprostředkovat pomocí psychologických her a technik, společně prožitých zážitků, podporou, sdílením zkušeností s jinými rodiči, analýzou vaší situace, nebo za multidisciplinární podpory jiných specialistů a institucí.

Vzdělávání pro podporu efektivního rodičovství.

V oblasti psychologických a pedagogických znalostí, dovedností a návyků a to i pro pěstouny a NRP

Poradenství v oblasti výchovy a harmonizace rodinného systému.

Zvládání složitých situací v oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí, komunikace v kontextu širší rodiny a další témata.

Rodičovská podpůrná skupina.

Podpůrná skupina orientovaná na efektivní rodičovství s kombinací prvků vzdělávání, výcviku svépomoci a sdílení

Víkendové a pobytové výjezdy pro rodiny.

Výjezdy do přírody orientované na aktivity a činnosti zaměřené na podporu vztahu dítěte a rodičů a rozvoj efektivních rodičovských dovedností.

Krizová pomoc pro zvládnutí aktuální ohrožující situace.

Akutní pomoc se zvládáním krizových situací v rodině a s rodičovstvím, mediace vztahů, pomoc při hledání vnější podpory a spolupráce s jinými odborníky a institucemi.


Pokud vás zajímají podrobnosti o našich službách, nebo byste měli zájem o podobné či specifické služby které jste zde nenašli, napište nebo zavolejte na naše kontakty, poradíme, nebo vám pomůžeme najít subjekt, který tyto služby poskytuje.

Poznámka : Všechny naše služby, ať již se jedná o vzdělávání, kurzy, výcviky a skupiny jsou vedeny převážně zážitkovou formou, zaměřenou na získání potřebných dovedností a poznatků z oblasti dané problematiky a tím i vyřešení problémů, které máte. Prostředkem jsou informace, psychologické hry a techniky, modelové situace, hraní rolí, sdílení a podobné aktivizační metody.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com