Nabídka služeb pro pěstouny a pěstounské rodiny

Vzdělávání pro podporu efektivního rodičovství

Naše vzdělávání je vedeno formou vzdělávacích seminářů a workshopů, orientovaných na rozvoj a podporu praktických dovednosti pěstounů a vzájemné sdílení zkušeností. Vzdělávání je vždy vedeno v andragogickém přístupu a podpořeno řadou různých ověřených psychologických metod a technik. Témata lze dle pojmenovaných potřeb pěstounů a rámce kompetencí lektora více orientovat a zúžit. Nabídku jsme schopni utvořit tzv. na klíč, dle potřeb vašich pěstounských rodin. Nabízíme zkušenost jak s periodickým vzděláváním v rozsahu 2-3 hodin, tak 8 hodinovými celodenními bloky, tak víkendovými vzdělávacími výjezdy či individuálním vzděláváním.

Nabídka vzdělávacích témat pro pěstouny


* Řešení výchovných problémů v pěstounské rodině.
* Jak přežít dospívání dětí v pěstounské rodině.
* Základy praktické psychologie pro pěstouny a pečující.
* Jak se naučit milovat a podporovat i problémové děti.
* Specifika, dilemata a metody pěstounské péče u prarodičů.
* Jak rozvíjet děti a dospívající pomocí různých her a technik.
* Fenomémy moderní doby a jak je zvládat (média, internet, počítačové hry atd.).
* Posilování funkční gramotnosti v oblasti práce s moderními technologiemi.
* Prevence sociálně patologických jevů u dětí(drogy, automaty,pat. sexualita atd.)
* Metody efektivní spolupráce rodiny a školy.
* Umění efektivní komunikace mezi pěstouny a dětmi.
* Duševní hygiena pěstounů (aneb jak zvládat zátěž a stres).
* Problematika šikany a možnosti začleňování dítěte do kolektivu.
* Specifika možností odborného poradenství pro pěstouny.
* Dovednost umění komunikace a řešení konfliktů v rodině.
* Výchova bez trestů je realita a je to opravdu možné.
* Psychosexuální vývoj dítěte a sexuální výchova v rodině i mimo ni.
* Pěstounská rodina a spolupráce s problematika biologickými rodiči.
* Utváření partnerských vztahů v pěstounské rodině a spolupráce.
* Specifika výchovy dětí s různým psychickým postižením.
* Práce s agresí a odmítáním u dětí v pěstounské rodině.
* Patologické závislosti a co s ním (drogy,hráčství,internet a další)
* Jak pracovat s „odlišnými“ dětmi (ADHD, „dys“poruchy,MR, smysl.poruchy atd.)

NOVÁ a INOVOVANÁ TÉMATA pro rok 2016


* Moderní technologie v rodině, možnosti jejich využití a rizika.
* Jak dětem sdělovat složité skutečnosti a práce s traumatem z předchozího období.
* Duševní hygiena, relaxace a pervence syndromu vyhoření u pěstounů.

Pokud vás zajímají o našich službách podrobnosti, nebo byste měli zájem o podobné anotace či specifické služby které jste zde nenašli, napište nebo zavolejte na naše kontakty, poradíme vám.

Reference a spolupráce v oblasti podpory rodiny v letech 2013 až dosud:

Rodinné a komunitní centrum Paleček - Praha
Květina o.s. Duchcov
Charitní sdružení Děčín
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci Most
MC Rákosníček, o.s. - Děčín
Cestou necestou z.s. - Praha
OSPOD - Město Chomutov
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Ústí n.L.
OSPOD Praha 12 Máme řadu pozitivních referencí, jak od samotných pěstounů, kteří naše vzdělávání absolvovali, tak od organizací pověřených SPO či OSPODů

Modelová anotace jednoho vzdělávacího tématu:


Moderní technologie v rodině, možnosti jejich využití a rizika.
Anotace: Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení technické gramotnosti pěstounů v oblasti moderních technologií. V praxi se často ukazuje, že se děti v pěstounských rodinách daleko lépe orientují v moderních technologiích a internetu, než pěstouni. Vzniká tak situace, že pěstouni na jednu stranu nedokáží využívat širokou škálu možností těchto nástrojů moderní doby, ale na druhou stranu ani předvídat a hlavně řešit reálná rizika pohybu na internetu a technického zabezpečení těchto technologií. Seminář je zaměřen na praktické seznámení s nejnovějšími trendy v oblasti moderních technologií, na základní orientační instruktáž jak na internetu bezpečně pracovat a jak využívat jeho možnosti. Dále jak zajistit tyto technologie proti napadení viry (jak pracovat s antivirovým sw), jak se zorientovat na sociálních sítích a posílit zde své bezpečí, jak ošetřit počítač v případě používání dětmi, aby byl pro ně bezpečný, jak bezpečně na internetu nakupovat, jak ochránit svá osobní data a další témata. Seminář je svoji odbornou úrovní vždy přizpůsoben na začátku zjištěným vstupním znalostem a potřebám pěstounů. Pěstouni si mohou s sebou přinést své tablety, notebooky a dotykové mobilní telefony pro podporu a pomoc při problémech s nimi. V semináři je ponechán i prostor pro individuální dotazy a pomoc.
Metody: Interaktivní, prakticky orientovaný seminář s řadou ukázek, multimédii a výměnou zkušeností, reagující na potřeby a konkrétní otázky účastníků.

Poradenství v oblasti výchovy a harmonizace rodinného systému.

zvládání složitých situací v oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí, komunikace v kontextu širší rodiny a další témata.

Rodičovská podpůrná skupina pěstounů

podpůrná skupina orientovaná na efektivní rodičovství s prvky vzdělávání, výcviku svépomoci a sdílení

Víkendové a pobytové výjezdy pro pěstounské rodiny

výjezdy do přírody orientované na aktivity a činnosti zaměřené na podporu vztahu dítěte a rodičů a rozvoj efektivních rodičovských dovedností.

Krizová pomoc pro zvládnutí aktuální ohrožující situace

pomoc se zvládáním krizových situací v rodině a s rodičovstvím, mediace vztahů, pomoc při hledání vnější podpory a spolupráce s jinými odborníky a institucemi

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com