Klikli jste na tyto stránky, protože ...

* Máte konflikty se svým partnerem, dítětem nebo jinou důležitou osobou ve vašem životě?
* Máte momentálně problémy v soukromí nebo práci, se kterými si nevíte rady, trápí vás?
* Hledáte někoho, s kým byste své problémy mohli bezpečně probrat a získat nezávislý pohled odborníka?
* Potřebujete najít cestu kam ve svém životě vykročit dál, abyste se cítili naplnění a šťastní?
* Hledáte směr jak lépe rozvinout svůj potenciál, co dále studovat, jak být úspěšný?

Odpověděli jste si při čtení předchozích řádek kladně? Ozvěte se, pomůžeme vám s tím.
Futurum - PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. je privátní poradenské centrum orientované na poradenství, mediaci, supervizi a vzdělávání. Jsme zaměřeni na profesní a osobnostní rozvoj našich klientů, komplexní podporu rodiny a náhradní rodinné péče, supervizi (orientovanou hlavně na na oblast pomáhajících profesí), posilování kompetencí a celoživotní vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebepoznání a rozšiřování lidského potenciálu. Našim klientům a jejich systému pomáháme v nacházení optimálního stylu a životní cesty jak v osobní oblasti, tak na profesní dráze.

Nabízíme specifické služby zejména v následujících oblastech:

* Poradenství - psychosociální, pedagogické, koučing
* Podpora rodiny a rodičovství- harmonizace rodin a oblast NRP
* Mediace - privátní, porozvodová a firemní
* Vzdělávání - tématické vzdělávání a kurzy pro jednotlivce, týmy i firmy
* Výcviky - v oblasti rozvoje specifických dovedností jednotlivců i týmů
* Psychoterapie - na úrovni vzdělávání a výcviků
* Supervize - individuální, týmová, skupinová
* Koučink - pro jednotlivce, týmy, firemní
* Psychoterapie - jako zprostředkovaná služba pro nemocné
* Soudně znalecké posudky

Nejbližší plánované akce:

Pravidelné odborné workshopy,případová supervizní setkání a otevřené kurzy pro veřejnost s odborníky z oblasti pomáhajících profesí v sídle našeho centra.

Skupina FUTURUM V. Jelikož jsme v současné době kapacitně vytížení, bude další cyklus pravidelného skupinového setkávání nad tématy okolo harmonizace partnerských vztahů, řešení konfliktů, efektivního rodičovství pravděpodobně otevřen až v průběhu první poloviny roku 2016. Podrobnosti najdete v sekci Otevřené akce pro veřejnost.

Přihlášky na supervize a workshopy na tel. 777028050 předem. Z organizačních důvodu je počet účastníků omezen. Další akce budou včas prezentovány.


Při své práci spolupracuji s dalšími odborníky a specialisty jako je psychiatr, psycholog, dětská zdravotní sestra, právník, speciální pedagog a dalšími. Jsou buď součástí týmu, nebo je v případě potřeby zveme ke konziliární konzultaci, nebo vám zprostředkujeme kontakt pro převzetí řešení.

Asociací poskytovatelů sociálních služeb mi bylo uděleno na stránkách Národního registru nezávislých odborníků hodnocení "APSS ČR doporučuje" .

Odkaz: http://www.nrno.cz/osoba/111/sik-vladimir


Při práci vycházíme zásadně z potřeb klienta. Náš přístup je zaměřený na pomoc a orientovaný na řešení dané situace. Samozřejmostí je záruka diskrétnosti a anonymity pro klienta i jeho okolí. Vzhledem k povaze našeho centra jsme schopni Vám vyjít vstříc i v odpoledních hodinách či večer, intervenci je možno dohodnout i na víkend nebo dny volna. Ceny jsou smluvní, nepracujeme na pojišťovnu, při delší spolupráci poskytujeme individuální slevy.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com

.
WebZdarma.cz